آخرین اخبار :
مهار آتش سوزی کارگاه نجاری واقع در کیلومتر ۱۰۵۰ جاده قائم شهر به ساری
اخبار حوادث

مهار آتش سوزی کارگاه نجاری واقع در کیلومتر ۱۰۵۰ جاده قائم شهر به ساری

در ساعت ۸:۳۳ دقیقه صبح امروز طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی قائمشهر مبنی بر آتش سوزی کارگاه نجاری واقع در کیلومتر ۱۰۵۰ جاده قائم شهر به ساری گزارش شد

مهار آتش سوزی یک باب مغازه در چهارشنبه بازار
اخبار حوادث

مهار آتش سوزی یک باب مغازه در چهارشنبه بازار

در ساعت ۹:۳۴ دقیقه صبح امروز طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی قائمشهر مبنی بر آتش سوزی یک باب مغازه کفش فروشی واقع در چهارشنبه بازار گزارش شد آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه سریعا به مهار آتش پرداختند و با توجه به تراکم مغازه‌ها در چهارشنبه بازار از سرایت آتش به سایر مغازه‌های اطراف جلوگیری به عمل آوردند.

برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلی
اخبار حوادث

برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلی

3 مصدوم این حادثه توسط آتش نشانی از خودرو پراید خارج گردیدند

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور
اخبار حوادث

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور

Flickr Photos

درباره ما

انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بارانبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بارکاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار