صفحه نخست > اسلایدشو / اخبار سازمان > مواردی که باید در آسانسورها رعایت شود تا ایمنی سرنشینان تأمین گردد، لطفا جدی بگیرید.

مواردی که باید در آسانسورها رعایت شود تا ایمنی سرنشینان تأمین گردد، لطفا جدی بگیرید.


31 خرداد 1397, 11:18. نويسنده: modir

پدیده آسانسور هم مثل سایر پدیده های وارداتی اول خودش آمد و بعد برای فرهنگ سازی استفاده از آن تلاش شد. ایمنی در آسانسور امروز دیگر یک اجبار است .

مواردی که باید در آسانسورها رعایت شود تا ایمنی سرنشینان تأمین گردد:مواردی مانند تهویه مطبوع ،زنگ خطر ،تلفن ، کپسول آتش نشانی و ......ولی با توجه به همه این موارد استفاده کنندگان از آسانسور باید موارد ذیل را رعایت نمایند:

بیش از ظرفیت آسانسور سوار نشوید

بعد از سوار شدن کلیدهای آسانسور را بیهوده دستکاری نکنید.

کودکان هرگز به تنهایی سوار آسانسور نشوند باید به صورت جدی و کامل از بازی آنها با آسانسور جلوگیری گردد.آن هم توسط آموزش از طریق والدین

در هنگام سوار شدن در آسانسور از وجود کابین آسانسور در مقابل خود مطمئن شوید.

در اوقاتی که ساختمان خلوت است حتی المقدور سوار آن نشوید.

د صورت گیر افتادن در آسانسور خونسردی خود را حفظ نمائید.بد نیست بدانید که هیچ کس در حوادث آسانسور دچار خفگی نمی شود و کمبود اکسیژن در کابین آسانسور توهمی بیش نیست.

در صورت گیر افتادن در آسانسور با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفته وبا خفظ خونسردی آدرس محل مورد نظر را اعلام فرمائید.

همچنین لازم است که افراد محبوس تا لحظه اعلام گروه نجات برای خروج کابین منتظر بماننددر هر صورت خونسردی خیلی مهم است خونسرد و صبور باشید.

آسانسورها معمولا در نصب و راه اندازی مشکلی ندارند به خصوص در آسانسورهای جدید که توسط سازمان استاندارد کنترل می شود اما بایدتوجه داشت در بازدیدهای دوره ای و تعمیرات از پیمانکاران نگهداری آسانسور که دارای صلاحیت فنی می باشند استفاده نمائیم.
بازگشت