صفحه نخست > اخبار / اسلایدشو / اخبار حوادث > حریق کانال ناایمن آسانسور در خیابان طالقانی

حریق کانال ناایمن آسانسور در خیابان طالقانی


23 تیر 1395, 12:30. نويسنده: fakhteh
به گزارش روابط عمومی سازمان بابه صدا درآمدن صدای آژیر آتش نشانان به خیابان تهران طالقانی 1 اعزام شدند
مأمورین پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند کارگران ساختمانی به هنگام برشکاری با دستگاه فرز وریخته شدن پلیسه آن بر روی دیواره چاهک آسانسور که جنس آن از فوم و محتویات درون آن از کاغذ فشرده ومواد قابل اشتعال بوده را دچار حریق کند سوزی نموده، که آتش نشانان بی درنگ با استفاده از خاموش کننده از گسترش آن جلوگیری کرده وبا استفاده از اره آتشی اقدام به بریدن جداره دیوار نموده وبا استفاده از لوله های آبرسانی حریق ایجاد شده را به طور کامل مهار نموده و پس از اطمینان از نبود هرگونه خطری به عملیات خود پایان داده وبه ایستگاه خود بازگشتند.

بازگشت