صفحه نخست > اخبار / اسلایدشو / اخبار حوادث > سی روز یکصد حادثه در قائم شهر

سی روز یکصد حادثه در قائم شهر


16 فروردین 1396, 13:35. نويسنده: fakhteh
فراوانی حوادث و سوانح طبیعی ، غیر طبیعی و انسان ساخت در کشور ایران را به یکی از 10 کشور حادثه خیز جهان تبدیل کرده است اکثر شهرهای کشور در معرض خطرات ناشی از زلزله و سیل و حریق قرار دارند از این رو مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در مواجه با حوادث بسیار مهم است .

چرا که وقتی شهروندان یک شهرخود را در امور مربوط به شهر به ویژه مسائل ایمنی شریک بدانند ،ارائه زمینه ها ی مشارکت و آموزش آسانتر و موثرتر خواهد بود.

در یک ماهه پانزده اسفند ماه تا 15 فروردین ماه یکصد حادثه در قائم شهر رخ داده که شامل آتش سوزی واحدهای تجاری و مسکونی و خودرو و همچنین حوادثی چون آسانسور و امداد حیوانات و حریق خودرو ، امداد چاه و غیره بوده است.

شهروندان با مسئولیت پذیری بیشتر و آگاهی نسبت به مسائل ایمنی می توانند در جلوگیری از بروز این حوادث سهم بسزایی داشته و خسارات مالی و جانی ناشی از بروز این حوادث را کاهش دهند.

شهروندان یکایک در برابر اطرافیان خود مسئول بوده و مراقبت و رعایت اصول ایمنی باید سرلوحه زندگی گردد.

بازگشت