صفحه نخست > اسلایدشو / اخبار سازمان > کارگروه ایمنی ،آتش نشانی وامدادونجات

کارگروه ایمنی ،آتش نشانی وامدادونجات


2 آبان 1397, 14:27. نويسنده: modir
ضرورت دستيابي به استانداردهاي مورد نياز در حوزه مديريت بحران به عواملی بستگی دارد که قبل از وقوع آن باید توسط مردم و نهادها و سازمان ها و ادارات برای مقابله با آن همت نمایند. آموزش ها ی پیشگیری و رفع خطرقبل از وقوع بحران، هماهنگی ها و کسب مهارت ها و برگزاری مانورها جهت مشارکت و سرعت عمل مردم و مسئولین ضروری است تا بتوانیم تامین امنیت، آرامش روحی و روانی شهروندان در بحران میسر شود.
آموزش و پیشگیری ،مقابله،بازتوانی و بازسازی در مواقع بحران و... موضوعاتی است که در کارگروه ایمنی و آتش نشانی و امدادونجات مورد بررسی قرار گرفت و با حضور نمایندگان ادارات و ارگان هایی چون اورژانس ،هلال احمر،منابع طبیعی ،راه و شهرسازی ،نظام مهندسی و آتش نشانی و شهرداری در جلسه کارگروه تمهیداتی برای اجرای این برنامه ها صورت گرفت.
بازگشت