صفحه نخست > اسلایدشو / اخبار حوادث > آتش سوزی در کوچکسرای قائم شهر

آتش سوزی در کوچکسرای قائم شهر


27 بهمن 1397, 08:25. نويسنده: modir
این آتش سوزی در زیرزمین واحد مسکونی بروز کرد و به دلیل انبارکردن غیر اصولی وسایل و لوازم خانه در آن دسترسی به کانون حریق به کندی صورت گرفت .آتش نشانان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و با جداسازی وسایل و لوازم در زیرزمین و خارج کردن آن پس از 90 دقیقه عملیات بی وقفه آتش را مهار و خاموش کردند.
بازگشت