صفحه نخست > اخبار / اسلایدشو / اخبار سازمان > ادامه طرح آموزش مدارس قائم شهر

ادامه طرح آموزش مدارس قائم شهر


2 آبان 1396, 14:56. نويسنده: modir
سازمان آتش نشانی جهت آشنایی دانش آموزان با مخاطرات اطراف محیط زندگی و تحصیل خود و پیشگیری از بروز حوادث مربیان آموزشی را به مدارس قائم شهر اعزام نمود و ضمن ارائه این مهارت ها دانش آموزان به صورت عملی کار با خاموش کننده ها و مقابله با حوادث و همچنین پیشگیری از بروز حوادث را فرا می گیرند.

مربیان آتش نشانی دوم آبان به مدرسه های عطیه ،نیایش و فرزانه اندیشان اعزام شده و آموزش های مقدماتی آتش نشانی را برای آنها برگزار کردند این آموزش ها ادامه داشته و در تمامی مدارس قائم شهر همه ساله اجرا می شود.

بازگشت