صفحه نخست > اسلایدشو / اخبار حوادث > آتش سوزی خودرو در کارگاه صافکاری

آتش سوزی خودرو در کارگاه صافکاری


16 دی 1396, 09:07. نويسنده: modir
رخداد حادثه در اثر بی احتیاطی استادکاراین کارگاه هنگامی که جوشکاری قسمتی از خودرو به اتمام رسید بی توجه به امکان سرایت گدازه ها به داخل کابین به کار خود خاتمه داده و با خروج از کارگاه و بسته شدن درب آن امکان مشاهده کندسوزی خودرو در آتش نبود.خودرو دچار آتش سوزی شد و پس از تماس با سامانه 125 آتش نشانان ایستگاه شهید ساداتی خود را به محل حادثه رسانده و با تجهیزات خود درب کارگاه را باز نموده و با بکارگیری از تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و خاموش کردند.
بازگشت