صفحه نخست > قوانین و دستور‌العمل‌ها > دستورالعمل ایمنی آسانسور

دستورالعمل ایمنی آسانسور


14 تیر 1395, 03:05. نويسنده: modir
 1. آسانسورها از نوع اتوماتیك تلسكوپی دو درب (درب كابین و درب طبقات) انتخاب شود.
 2. بهتر است یك دستگاه از آسانسورهای ساختمان از نوع آتش نشانی پیش بینی و اجرا گردد. به گونه ای كه با قطع برق شهر بوسیله مولد ثانویه آماده بكار شده و از قابلیت هدایت و كنترل از داخل كابین برخوردار باشد.
 3. جهت تمایز آسانسور آتش نشانی از سایر آسانسورها نصب بر چسب آسانسور مخصوص آتش نشانی الزامیست.
 4. ابعاد مربوط به چاه آسانسور بگونه ای پیش بینی شود كه نصب كابین دو درب در آن امكان پذیر باشد.
 5. ابعاد مربوط به پیش ورودی (لابی) آسانسور حداقل 150* 150 سانتیمتر در نظر گرفته شود مشروط به اینكه ابعاد موصوف از ابعاد چاه آسانسور كمتر نباشد ، در غیر این صورت ابعاد چاه آسانسور ها ملاك می باشد.
 6. استفاده از آسانسور در زمان وقوع حریق ممنوع بوده و بایستی متن زیر در داخل كابین و در مقابل آسانسور جهت استفاده كنندگان نصب گردد: ( در زمان آتش سوزی از آسانسور خارج شده و از پلكان استفاده نمایید . توصیه می شود آسانسور در مواقع آتش سوزی فقط در اختیار افراد ذیصلاح یا آتش نشانها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دهند.)
 7. مستقل و مجزا سازی خروجها با دیوار ها و درب ایزوله ضد حریق در كلیه طبقات ( فضای فیلتر هر طبقه مسكونی s=n+3 ) و زیر زمین ها
 8. استفاده از آسانسور خودرو در پاركینگ های زیر زمینی كه امكان احداث رمپ وجود ندارد ( فقط یك طبقه زیر همكف) با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان مباحث 3 و15 باید اجرا گردد.
 9. آسانسور در طبقات غیر مسكونی ، مجهز به پیش ورودی (لابی) شود.
 10. صاف و صیقلی بودن دیوارهای داخلی چاه آسانسور
 11. عدم اجرای محل و نصب آسانسور در چشم پله و دور بندی پلكان
 12. اجرای دریچه نجات (دریچه بازدید) آسانسور: نصب دریچه ایمن و مناسب كركره ای در دیواره بالای چاه آسانسور به ابعاد حداقل 60*80 به صورت كشویی یا لولایی باز شو به طرف بیرون در اتاقك ،‌ با شرایط مبحث 15 مقررات ملی.
 13. نصب اعلام حریق موضعی در موتور خانه آسانسور
 14. اخذ گواهی ایمنی كیفیت آسانسور از شركت های معتبر و قابل تایید استاندارد.

بازگشت